Budowa gompy

Czym jest Gompa i dlaczego to przedsięwzięcie jest tak ważne?

Gompa jest formą świątyni, miejscem, w którym praktykujemy i słuchamy nauk. Zarówno jej budowa jak i wystrój mają nas wspierać w praktyce. Wizerunki buddów, strażników i nauczycieli symbolizują ich nieustanną obecność, nieograniczone współczucie i ochronę przed negatywnościami. Dużą inspiracją jest także poczucie wspólnoty z innymi praktykującymi. To wszystko powoduje, że pomieszczenie gompy nabiera specyficznego znaczenia ułatwiając nam odkrycie naszej pierwotnie czystej natury.

Głównym założeniem przy podjęciu decyzji o budowie gompy było zapewnienie miejsca do medytacji dużej liczbie praktykujących (ok. 300 osób). Jest to konieczne podczas retritów z Tenzinem Wangyalem Rinpocze, gdzie mała gompa była niewystarczająca. Plan budowy został zatwierdzony przez naszych nauczycieli, podobnie jak miejsce, które zostało wybrane i pobłogosławione. W oprócz przestrzeni przeznaczonej do praktyki na parterze, do zagospodarowania będzie także miejsce na piętrze. Może tam się znaleźć biblioteka, kawiarnia, część zarezerwowana na wystawy lub cenne przedmioty kultu religijnego.

Zdecydowaliśmy się na wybudowanie obiektu wzorowanego na tradycyjnej gompie tybetańskiej. Chcieliśmy, żeby dzięki temu budynek symbolizował nasze oddanie dla nauk, a także był materialnym wyrazem tego, że starożytne nauki Bon są aktualne w każdym czasie i miejscu. Wierzymy, że to przedsięwzięcie będzie służyło wielu pokoleniom praktykujących i całej społeczności Bon w Polsce i w Europie. Tenzin Wangyal Rinpocze poprosił nas wszystkich o szczere zaangażowanie w realizację tego ambitnego projektu.

 

WSPARCIE
Wpłaty (z dopiskiem czego dotyczy np. gompa) proszę kierować:
Związek Garuda, Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga
BANK PEKAO SA O/Warszawa
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584    


Przypominamy, że dokonanie darowizny na rzecz związku wyznaniowego można odliczyć od podstawy opodatkowania w wysokości 6 %.

 

 

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn