Drodzy członkowie Zarządu, dyrektorzy, organizatorzy i grupy praktykujących Ligmincha i Chamma Ling,

Pozdrawiam każdego z was. Mam nadzieję, że wszyscy czujecie się dobrze, że wasza praktyka wciąż się pogłębia i że wspieracie sangę swoim radosnym wysiłkiem.

Przez kilka ostatnich lat dużo rozmyślałem o przyszłości Ligminczy. Moim wielkim życzeniem jest, aby Ligmincha miała silny fundament wspierający naszą misję zachowania buddyjskiej tradycji Bon dla przyszłych pokoleń. W tym celu wprowadzamy kilka zmian tak, aby w większym stopniu zintegrować wszystkie nasze sangi na świecie, aby każdy został włączony do przyszłego ukierunkowania Ligminczy i aby było więcej współpracy, komunikacji i wzajemnego wsparcia.

Latem 2012 r. zaprosiliśmy przedstawicieli z każdej sangi do uczestnictwa w spotkaniach w Serenity Ridge. Wtedy po raz pierwszy wszyscy zebrali się, aby podzielić się swoimi nadziejami i pragnieniami odnośnie wzrostu międzynarodowej sangi oraz wymienić doświadczenia. Wspaniale było zobaczyć wszystkich, usłyszeć wszystkie głosy i rozpocząć tworzenie międzynarodowego poczucia wspólnoty.

Jak wspominałem podczas tych zebrań, jestem pod wrażeniem organizacji Szambali, która nie tylko przetrwała wiele wyzwań w ciągu bardzo długiego okresu, ale wręcz prosperuje. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie współpracujemy z prawnikiem Szambali, który pomaga nam stworzyć nasz nowy regulamin. W ramach tego procesu prawnie zmieniliśmy nazwę organizacji z USA z Ligmincha Institute na Ligmincha International. Będziemy też prosić wszystkie podmioty Ligminczy na świecie o upewnienie się, że ich statuty i misje zostaną ujednolicone z Ligmincha International, że wszyscy będziemy mieć tę samą wizję. Nowy Zarząd będzie się kontaktować z każdym z was w sprawie szczegółów.

Choć Ligmincha International mieści się w USA i musi przestrzegać prawa stanu Wirginia i USA, nie myślcie o niej jako o organizacji amerykańskiej. Jako organizacja międzynarodowa, potrzebuje pełnego uczestnictwa każdego z was, potrzebuje, abyście współpracowali na rzecz naszej wspólnej misji zachowania nauk Bon. Ligmincha International ma za zadanie wspierać wszystkich praktykujących nauki Bon na Zachodzie.

Zaprosiłem członków sang z całego świata do uczestnictwa w nowym, rozszerzonym zarządzie Ligmincha International. Pierwsze zebranie zarządu odbędzie się w tym roku, w pierwszym tygodniu letniego retritu w siedzibie Ligmincha International w naszym ośrodku Serenity Ridge w Wirginii. Prócz mnie i Jongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze, nowi członkowie zarządu są tu wymienieni w porządku alfabetycznym wraz z krajami, z których pochodzą.

Anneke Dekkers, Holandia
Nathalie Duchanois, Francja
Carlos Madero, Meksyk
Rob Patzig, Przewodniczący Zarządu, USA
Justyna Przondo, Polska
Gabriel Rocco, USA
Pam Rodeheaver, USA
Oliver Wirtz, Niemcy

Zadaniem Zarządu jest rozumieć moją wizję dla Ligmincha International, stworzyć plan realizacji tej wizji i porozumiewać się z sangami na całym świecie w celu ułatwienia jego wprowadzenia w życie.

W ramach struktury Ligmincha International chcielibyśmy formalnie stworzyć grupę taką, jak ta, która zebrała się Serenity Ridge w 2012 r., złożoną z przedstawiciela każdego ośrodka. Grupa ta, tj. Rada, będzie co roku spotykać się co jakiś czas z Zarządem, prawdopodobnie telefonicznie lub przez Skype. W ten sposób będzie więcej czasu na dzielenie się, rozumienie i wspieranie siebie nawzajem, a także więcej możliwości na przejawienie twórczego ognia i tworzenie rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania, jakim stawia czoła każda sanga. Rada zagwarantuje, że głosy wszystkich sang zostaną usłyszane i będą respektowane, że każda otrzyma takie wsparcie, jakiego będzie potrzebować i będzie mogła dzielić się doświadczeniami i wiedzą z innymi sangami na całym świecie. Więcej szczegółowych informacji na ten temat pojawi się po zebraniach Zarządu tego lata.

Ogromnie doceniam wszystkich członków Zarządu, organizatorów i członków sang z całego świata, którzy przez te wszystkie lata poświęcali swój czas i wysiłek, aby wspierać moje nauki, nauki innych lamów i instruktorów oraz misję Ligminczy. I z radością oczekuję, że wszyscy wspólnie będziemy kontynuować pracę na rzecz zachowania nauk Bon i wspierania rosnącej światowej sangi.
Z błogosławieństwem
Tenzin Wangyal Rinpocze

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn