Wykład otwarty
Z Himalajów na Zachód
tybetańska tradycja Bon we współczesnym świecie

Wykład wygłoszą: Gesze Yungdrung Gyatso i Jacek Trzebuniak
Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Jana Matejki 32/38, Łódź
Termin: 18 maja 2018, godz. 17.30-19.30

W XX wieku buddyzm tybetański stał się popularny w Europie i obu Amerykach. Od kilkudziesięciu lat lamowie i nauczyciele buddyjscy podróżują po świecie wygłaszając wykłady, przekazując nauki i ucząc medytacji. W 1989 r. do Europy przyjechał Tenzin Wangyal Rinpocze, założyciel Ligmincha International - organizacji przybliżającej ludziom zachodu tradycję buddyzmu tybetańskiego Bon, a wraz z nimi techniki medytacyjne, które mogą być stosowane przez osoby różnych wyznań i światopoglądów. Działalność Tenzina Wangyala wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, w ślad za Rinpocze także inni nauczyciele Bon zaczęli podróżować po świecie. W ciągu prawie 30 lat powstało wiele grup i ośrodków medytacyjnych związanych z tą właśnie tradycją. Nauczanie buddyjskich poglądów i praktyk w nowych, odmiennych kulturowo środowiskach społecznych tworzyło i nadal tworzy wiele wyzwań zarówno dla nauczających, jak i nauczanych.

Podczas wykładu Gesze Yungdrun Gyatso opowie o swojej podróży z Nepalu do Polski, a także o tym, czym różni się życie w Himalajach i Europie. Odpowie  na pytania, czy buddyzm w Azji jest podobny do tego w Europie i jak nauczyciele buddyjscy próbują dostosować swoją tradycję do innych realiów kulturowych.

Gesze Yungdrung Gyatso urodził się w regionie Dolpo w Nepalu w 1980r. W wieku 10 lat spotkał swojego nauczyciela Jego Eminencję Yongdzina Tenzina Namdaka i od tego czasu pod jego opieką pobierał nauki Sutry, Tantry i Dzogczen w klasztorze Triten Norbutse w Kathmandu. W 2008r. otrzymał tytuł Gesze (najwyższy tytuł w edukacji monastycznej). Od 2015 r. na stałe
mieszka w Polsce. Jako lama rezydent Ligminchy prowadzi wykłady i warsztaty na temat tradycji Bon w różnych miastach.

Jacek Trzebuniak przygotowuje pracę doktorską na temat buddyzmu tybetańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kulturą tybetańską i buddyzmem zajmuje się od 2007 r. Brał udział w wielu warsztatach w Polsce i Europie. W latach 2015-2016 spędził rok w Indiach studiując nauki Bon w Instytucie Lishu. Od roku 2017 jest instruktorem Związku Wyznaniowego Ligmincha Polska.

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn