Wrocławska Ligmincza zaprasza serdecznie na doroczne dwudniowe nauki Nyimy Osera Rinpocze. Tym razem Rinpocze będzie przekazywał nauki dzogczen z cyklu Zhang Zhung Nyengyu. W kolejnych latach będziemy je kontynuować, więc warto wziąć udział w tym inaugurującym je odosobnieniu.

Dwanaście małych tantr z cyklu Zhang Zhung Nyengyu
(rGyud bu chung bcu gnyis)

Tak zwane małe tantry z Zhang Zhung należą do zewnętrznego cyklu nauk, który zapoznaje nas z filozoficznym poglądem na Wielką Doskonałość.
Ka - Pierwotna, czysta świadomość jest podstawą wszystkiego.
Kha - Na spontanicznie doskonałej ścieżce nie ma żadnego rozwoju, ani wysiłku.
Ga - Rezultat jest spontaniczny i pojawia się jako to, co jest.
Nga - Nie trzeba niczego dociekać, aby odkryć prawdziwy sens.
Ca - Nad niczym nie trzeba medytować, aby odkryć prawdziwy sens.
Cha - Ostateczna prawda nie wymaga żadnego konkretnego sposobu postępowania.
Ja - Umysł jest jak niebo.
Nya - Umysł przejawia się sam dla siebie.
Ta - Umysł znaczy tyle, co rzeczywistość.
Tha - W niezrodzonym wymiarze rzeczywistości,
Da - trwa nieprzesłonięta, pierwotna mądrość.
Na - Pojedyncza esencja bez początku oraz końca.

opr. J. Kotas

Nyima Oser Choekhortshang Rinpocze: Dwanaście małych tantr to prawdziwa esencja nauczania doktryny dzogczen. Otrzymanie tych nauk sprawia, że lepiej rozumiemy nauki dzogczen.
Małe tantry są co prawda niewielką częścią obszernego cyklu Zhangzhung Nyengyue, ale dotykają zarazem samego jego sedna. Opierają się one na "Dwunastu wersach swastyki", które dotyczą - 1) podstawy; 2) ścieżki; 3) rezultatu; 4) poglądu; 5) medytacji; 6) zachowania; 7) symboliki; 8) znaków; 9) znaczenia; 10) niepowstawania; 11) nieprzerwanego charakteru; 12) dzogczen bez początku i końca.

Więcej na temat Rinpocze w wywiadzie tutaj.

Informacje praktyczne:
Sugerowana darowizna za dwa dni: 160 zł. Za jeden dzień 100 zł. (wpłaty na miejscu).
Termin: 11-12 listopada 2017, godz. 10-18 (z przerwą obiadową)
Adres: Centrum Jogi i Samorealizacji - Biała Sowa, Aleja Ludomira Różyckiego 1c/425, Wrocław

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn