Praktyki oddechowe

Praktyki oddechowe
21-22 stycznia, Kraków 

 Praktyki oddechowe

Praktyka z życiodajną energią i z kanałami energii

Oddech to życie. Wszystkie nasze doświadczenia od najbardziej subtelnych, związanych z naturą umysłu, poprzez emocje, po fizyczne siły i procesy, mają swoją energetyczną strukturę - to subtelny wymiar oddechu, wewnętrzny wiatr - lung (prana). Oddech odżywia nas i oczyszcza, łączy ciało i umysł.

Praktyki oddechowe oczyszczają kanały oraz czakry i równoważą przepływ życiowej energii. Wraz z wdechem napełniamy się czystą, ożywczą energią, wraz z wydechem uwalniamy zastałą energię - jeżeli nie oczyścimy starego lung, zalegającego w naszych kanałach, stanie się on trucizną. Zakłócenie przepływu lung w pomniejszych kanałach zaburza funkcjonowanie fizycznych organów, zakłócenie przepływu lung w pośrednich kanałach powoduje zaburzenie emocjonalnej równowagi, a zakłócenie przepływu lung w głównych kanałach sprawia, że nasz umysł staje się niespokojny i zmącony. Kiedy poprze praktykę z oddechem oczyszczamy kanały, wtedy życiowa energia porusza się w nich w niezakłócony sposób, odżywia nas, wzmacnia, utrzymuje w dobrym stanie zdrowia, podnosi na duchu.

Dzięki praktykom oddechowym, zależnie od naszych zdolności, pojawiają się różne korzyści. Na podstawowym poziomie jest to zdolność doświadczania relaksu, lekkości, świeżości. Na wyższym poziomie jest to zdolność przezwyciężenia negatywnych emocji i chorób. Na najwyższym poziomie jest to zdolność połączenia się z naturą umysłu, zdolność rozpoznania wymiaru pustki i świetlistości (praktyki urzeczywistniające potencjał lung, takie jak np. tumo, trul khor, umożliwiają osiągnięcie mądrości i błogości).
Podczas kursu zapoznamy się i będziemy rozwijać praktykę dziewięciu oddechów oczyszczających, praktykę oddechów maning lung, oraz dziam lung, zapoznamy się także z innymi praktykami oddechowymi. Również będziemy zaznajamiać się z fizycznymi warunkami ciała, które wpływają na nasz oddech jak i zaznajamiać się z rolą jaką w praktyce z subtelnym wymiarem oddechu odgrywa świadomość. Będziemy rozwijać doświadczenia związane z aspektami - przejrzystości, spoczywania i uwalniania, (aspekt przejrzystości - jednoczenie umysłu i lung, aspekt spoczywania - kiedy umysł i lung łączą się i spoczywają w kanale centralnym, doświadczamy niekonceptualnego stanu - spontanicznej przytomnej obecności, dlatego tak ważne jest rozwijanie zdolności skupiania umysłu wraz z oddechem w przestrzeni kanału centralnego, kanał centralny to ścieżka wiodąca ku wyzwoleniu, aspekt uwolnienia - wraz z wydechem uwalniane zostają przeszkody).

Kurs stwarza sposobność skupienia się na praktyce z i kanałami energii (tsa) i z energią oddechu (lung). Główną ideą kursu jest przybliżenie metod pomagających rozwinąć doświadczenie subtelnego wymiaru ciała energii, by poprzez żywe doświadczenie tsa i lung, uzyskać zdolność usuwania negatywnych energetycznych wzorców, które blokują nasz potencjał (często w praktyce Tsa Lung czy Trul Khor skupiamy się zbytnio na zewnętrznym, fizycznym aspekcie praktyki, przez co połączenie umysłu z lung wciąż pozostaje rozproszone - w jogicznych praktykach podstawą jest rozpoznanie subtelnej interakcji pomiędzy ciałem oddechem i umysłem). Podczas kursu zapoznamy się także z ćwiczeniem Tsa Lung z praną rozprzestrzeniającą się i ćwiczeniem Trul Khor z Siang Siung ngondro Trul Khor (wstępne ćwiczenie, które oczyszcza całe ciało) - wykorzystując te dwa ćwiczenia jako wsparcie dla praktyk z oddechem.

Kurs będzie kontynuowany. Następna część kursu zostanie poświęcona przede wszystkim intensywnej praktyce z oddechem, po to by pogłębić doświadczenie (jeśli będzie to możliwe, kurs odbędzie się w sprzyjającym miejscu, gdzie będzie możliwe wykonywanie praktyk na świeżym powietrzu, np. w górach). Kolejna część w ramach kontynuacji kursu, to wykorzystanie zdobytego doświadczenia w praktyce z oddechem w ćwiczeniach Tsa lung bądź Trul Khor).

Zapraszamy na kurs nie tylko tych, którzy pragną zapoznać się z praktykami oddechowymi, również tych, którzy pragną pogłębić swoją praktykę z lung, jak i tych praktykujących ćwiczenia Tsa Lung i Trul Khor (kiedy poprzez praktyki oddechowe maning lung i dziam lung, stabilizujemy doświadczenie rozprzestrzeniającej się energii w ciele, wówczas możliwe jest zintegrowanie przepływu lung z fizycznym ruchem. Kiedy ruchy ciała skupiają przepływ lung w określonych kanałach, wtedy z większą siłą są one oczyszczane z energetycznych blokad, negatywnych energetycznych wzorców. W ten sposób urzeczywistniamy potencjał praktyki Tsa Lung, Trul Khor - siłę wewnętrznego wiatru, który przezwycięża przeszkody.

 

Informacje praktyczne

21-22 stycznia 2017

sobota, niedziela 9:30-18:00  (przerwa obiadowa 13:00-14:30)

ul. Stradomska 17/4, Kraków

 

Koszt kursu:

PLN 120 dla członków Sanghi Ligminchy
PLN 150 dla pozostałych uczestników

przedpłata: 60 PLN, konto: 21 1050 1445 1000 0022 2338 8659, tytuł przelewu: oddech


kontakt: majik.trance@gmail.com

 

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn