Sześć loka

Praktyka SZEŚCIU LOKA
warsztat medytacyjny 

 

 

Wrocław 3 - 4 czerwca 2017 roku

CENTRUM JOGI I SAMOREALIZACJI – Biała Sowa we Wrocławiu

Wrocław
ul. Różyckiego 1c/425
(vis a vis Parku Szczytnickiego, 300 m od wieżowców „Ołówek” i „Kredka”)

Cena: 160 zł za 2 dni; 100 zł za 1 dzień.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 18:00, z dwugodzinną przerwą obiadową o godzinie 13:00.

 

Loka jest miejscem, do którego wiodą nas nasze emocje. One bowiem, wraz z myślami i towarzyszącymi im wrażeniami, składają się na naszą karmę. Ta z kolei kształtuje zarówno naszą bieżącą egzystencję, jak też miejsce odrodzenia w przyszłości. Bez końca się więc odradzamy, gdyż nie panujemy w pełni nad umysłem, który jest wiedziony siłą karmy. Nasze obecne odrodzenie jest bardzo korzystne, gdyż daje nam szansę uzdrawiania szkodliwych emocji, zbierania zasługi, praktykowania i pomagania innym.

Znajdujemy się nieustannie w jakimś zewnętrznym i wewnętrznym miejscu - loka. Jesteśmy ludźmi, w których świecie dominuje emocja zazdrości, lecz w ciągu życia doświadczamy wewnętrznie emocji wszystkich loka: gniew (światy piekielne); chciwość i niezaspokojone pragnienia (światy głodnych duchów); niewiedza i niepewność (świat zwierząt); zazdrość i współzawodnictwo (świat ludzi); duma, pycha i swarliwość (świat półbogów aśura); lenistwo, odurzenie i przyjemne rozproszenie (światy bogów).

Praktyka polega więc na nawiązaniu kontaktu z negatywnymi emocjami, które w różnych okresach życia nami miotają, stając się przy tym karmicznymi ziarnami odrodzenia w iluzorycznym świecie samsary. Medytacja pomaga je przekształcić w odpowiadające każdej z trucizn pozytywne, pierwotne jakości wyzwolonej z odrodzeń przestrzeni. Tym sposobem, gniew przekształcamy w miłość, chciwość w szczodrość, niewiedzę w mądrość, zazdrość w otwartość, wojowniczość w spokój oraz przyjemne rozproszenie w stan produktywny i twórczy. Prowadzona pod okiem mistrza medytacja, pozwala również zobaczyć, w jaki sposób emocje się w nas przejawiają. Dzięki temu, gdy się kiedyś będą manifestować, zyskamy możliwość zauważenia ich już w chwili, w której powstają.

Warto więc już teraz się zastanowić nad najczęściej nawiedzającymi nas negatywnymi emocjami i przyjść na dwudniowy kurs medytacji z wybitnym lamą bon i doświadczonym nauczycielem, którym jest Nyima Dakpa Rinpocze. Spotkanie z nim oferuje konkretne narzędzie w pracy z naszymi emocjami, które - jak chmury na niebie - zasłaniają nam naszą własną, prawdziwą naturę.

 

Informacje na temat Nyimy Dakpy Rinpocze 

 

Zapraszamy serdecznie w imieniu lokalnej Sangi Bon we Wrocławiu.

Przekaż dalej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn